SOV IKKE -

SOV IKKE – VÆR ÅRVÅGEN!

Vi læser i 1. Tess. 5,5-7: I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket.  Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru.  For de, der sover, sover om natten, og de, der drikker sig berusede, er berusede om natten.

 Her tales der selvfølgelig ikke om at være fysisk vågen.

Selv om Bibelen til en vis del er en lærebog i hvordan vi skal leve vort liv, så er den først og fremmest en bog, der giver os åndelig vejledning, selv om disse to ting i Guds øjne   er to sider af samme mønt.

Ser man for eksempel stort på det Paulus kalder den sunde lære, så fører usund lære næsten uvægerligt til ugudelig livsførelse. Opfordringen går altså på at være åndelig årvågen og opmærksom på hvad der foregår både i den verdslige/politiske verden, og i kirken. Jesus udtrykte sig sådan om det i Matt. 24,37-44: Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme.  For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken; og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være.  Da skal der være to mænd ude på marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage.  To kvinder skal male på samme kværn; den ene tages med, og den anden lades tilbage.

 

  Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer.  Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus.  Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.

I nogle år nu har jeg i stadig stigende grad været optaget af at grave i hvad der sker på den internationale politiske scene. Jeg ikke søger information hos mainstream medier, som er utroværdige da de er underlagt globalistisk tankegang og ikke længere er foretagender, der rapporterer, men rediger begivenheder, så de får fortalt den historie globalisterne ønsker at fortælle, Derfor søger jeg information alle mulige steder rundt omkring, hvilket sikkert vil få mange til at se på mig,  som konspirationsteoretiker, men selv om jeg er blevet

klar over at der finder konspiration sted, så er jeg nu ikke konspirationsteoretiker, jeg er hele tiden på jagt efter fakta.

 Bibelen siger ganske klart at der finder konspiration sted, og at denne konspiration er dæmonisk styret. En af de ting Bibelen siger om dette er Ef. 6,12:for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. 

Man kan godt udnævne sig selv til at være neutral i forholdet til den åndelige verden, og så sige ”jeg er agnostiker”, men Jesus siger ”Nej man kan ikke være åndeligt neutral". Den,  der ikke er MED Jesus, er MED Djævelen. Så simpelt er det!

Den, der siger ”jeg tager ikke stilling til Jesus”, tager altså dermed stilling FOR Djævelen, og IMOD Jesus.

Set i det lys må vi gå ud fra at flertallet af verdens indflydelsesrige personer er i med Djævelen (nogle er det bevidst, andre ubevidst), og altså  er de styret af de myndigheder og magter, som Efeserbrevet taler om.

Derfor er det ikke overraskende at mine undersøgelser igen og igen har vist at verden hastigt bliver ledt ned ad en vej, der fører til et system, der er som skabt til at blive overtaget og styret af én person, og den person vil selvfølgelig være Antikrist.

 

I den øverste af de indsatte tekster i billedet herover læser vi:  Hele jorden fulgte dyret (Antikrist) med undren og tilbad dragen, der havde givet dyret magten; og de tilbad dyret og sagde: »Hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?«

Jeg har besluttet at bygge denne hjemmeside for at informere om nogle af de ting jeg har set igennem mine studier af hvad der sker og er sket i den politiske verden igennem en verdenshistorisk set ret kort årrække.  Som det sikkert er tydeligt for læseren, så har jeg den tillid til Bibelen at jeg tror at vi forstår verden bedst ved at betragte den i lyset af den bibelske åbenbaring. Jeg har det, som den ateistiske filosof C.S. Lewis der efter han blev en kristen sagde således:

 Jeg tror på kristendom, som jeg tror på at solen er stået op – ikke fordi jeg ser den, men fordi jeg ser alt andet. ved dens lys.

men først og fremmest er det mit mål at give oplysninger om faktiske historiske begivenheder, så enhver kan drage sine egne slutninger.

Jeg vil dog ind imellem komme med min egen tolkning af hvorfor tingene udvikler sig, som de gør, og hvor vi er på vej hen.

Hvis du læser videre frem her på hjemmesiden, vil jeg vise dig hvordan det er lykkedes en forholdsvis lille gruppe mænd (globalister) at få så meget magt at deres mål med at regere/kontrollere hele verden stort set er inden for deres rækkevidde. De er nået så langt med deres planer at faktisk kun Gud kan stoppe dem, men jeg tvivler på at Gud vil stoppe dem, for Bibelen siger at Det Store Babylon vil opstå. De ønsker en fredelig magtovertagelse, hvor hvert skridt frem imod planens endelige gennemførelse bliver præsenteret, som   en god løsning på en eller anden krise, og som den første præsident Bush, der var en af disse  globalister annoncerede i 1990, så kommer der en ny verdensorden, hvor det ikke er det han haldte jungleloven, der gælder, men selvfølgelig den lov disse magtfulde mænd ønsker at indføre.  du kan høre ham proklamere den nye verdensorden, hvor FN er den styrende enhed ved at klikke her.

FN er faktisk en af globalisternes redskaber i deres magtovertagelse, og FN’s agenda 21 (dagsorden 21) viser dette ganske tydeligt. Du kan få indsigt i hvad agenda 21 er ved at klikke her.

Medens jeg skriver dette befinder vi os i oktober 2020, og jeg vil hævde at det altdominerende had imod præsident Trump vi er vidne til blandt venstreorienterede politikere og medier viser at der finder konspiration sted, for Trump har åbenlyst sagt at han vil gøre sit til at stække globalisternes magt, og de er bange for at han vil lykkes med at give magten tilbage til folket, som han sagde han vil i sin tale, da han blev indsat, som præsident.  Du siger måske ”hvorfor interessere sig for disse ting, når vi alligevel ikke kan gøre noget for at ændre tingene?”

Jeg vil give dig 2 grunde: For det første har Jesus påbudt os at være årvågne, og opmærksomme på tidens tegn, og for det andet, så ser Gud ikke på hvor meget vi får udrettet, men på hvordan vores hjertes indstilling er. En af de ting det var jøderne forbudt at spise var struds, for den fysiske mad vi spiser  er et billede på åndelig føde, og at spise struds symboliserer at tage ved lære af strudsens handlemåde, som er at stikke hovedet i busken for at negligere det den finder ubehageligt. Sådan må vi ikke være! Jeg har skrevet en del om globalisme, og du kan komme direkte til 1. del ved at klikke her.