SATANS MÅL

SATANS MÅL: OVERHERREDØMME

Vi kan se af Esajas kapitel 14 at Satans mål hele tiden har været at tage sæde på gudebjerget og blive lig ”den højeste” (Gud). Derfor blev han blev smidt ud af Himlen, men da Gud blev menneske i skikkelse af Jesus troede han i sin arrogance at nu havde han chancen ved at få Jesus korsfæstet. Gud får dog altid det sidste ord, og korsfæstelsen var  allerede i Guds plan, som en måde at overvinde døden på, Det ved vi fra flere forskellige skriftsteder i Det Gamle Testamente, hvor et af de letforståelige et situationen i ørkenen, da Israel opførte sig så forkasteligt at Gud sendte giftslanger ind iblandt dem, som et billede på forføreren djævelen, der ved den gift (forførende tale), der kommer  ud af munden på ham spreder død blandt alle der lytter til ham. Mange israelere døde på grund af slangebid, og folket råbte i deres nød til Gud om hjælp. Gud hjalp på den måde at Han lod Moses lave en kobberslange, som han satte på en pæl, og enhver der blev bidt og derefter så på kobberslangen i tro på at det ville redde dem blev reddet. Kobberslangen er /var et billede på Messias (Jesus) der mange år senere skulle komme og blive gjort til synd for vor skyld og hængt på et kors, og enhver der ser hen til Jesus i tro på at Han kan og vil frelse den, der tror Ham vil blive frelst, hvis vedkommende ellers forbliver i troen frem til vedkommende, skal herfra. Da Satan sine tjenere til at korsfæste Jesus, troede han at han havde vundet over Gud, så han kunne indtage den trone det ikke lykkedes ham at indtage, da han stadig havde bolig i Himlen, men Gud, som jo er liv (livet) brugte Satans eget redskab (korset) til at sejre over Satan og døden.

I sin arrogance har Satan dog ikke erkendt sit nederlag, så han kæmper videre for at fuldføre sine skumle planer. Han kan dog godt læse Bibelen, og han forstår at hans tid er kort, og jo nærmere vi kommer den dag, hvor Jesus kommer tilbage som løven af Juda stamme, for at vinde den endelige sejr over Satan, jo hårdere arbejder han på at samle alle mennesker i modstand imod Gud og Hans sande børn i forsøget på at underlægge hele verden under sig selv. Personligt tror jeg at et af hans virkemidler er globalisme (den nye verdensorden).  Globalisme (et centralt verdensstyre) kan opnås ad flere veje:

Jeg vil illustrere dette med videoen her til højre, som du kan se ved at klikke på den lille trekant:

1. Gæld

Ved at slavebinde hele verden under gæld, til en lille elite (banksterne, har jeg kaldt dem andetsteds her på hjemmesiden)

Det er faktisk lykkedes banksterne at oprette nationalbanker, som trykker penge i stor stil og låner dem ud til regeringer imod renter. et eksempel herpå er USA’s nationalbank Federal Reserve, som styres af private bankfolk, og i 1989 indkasserede over 50 % af hvad amerikanerne betalte i indkomstskat på grund af de renter, som den amerikanske regering betalte til Federal Reserve.


Et godt eksempel er "7 krige på 5 år," som beskrevet af den amerikanske General Wesley Clark i videoen herunder.

Klik på den hvide trekant.

Da gældsættelse af lande er en måde at kontrollere dem på er

det er i disse banksteres interesse fortløbende at skabe konflikter, som fører til dyre krige, som regeringerne er nødt til at låne penge til at finansiere, og da pengene i dette tilfælde ikke er bundet til gulds eller sølvs værdi, men bare er papirpenge eller digitale penge, så kan banksterne altid levere tilstrækkelig med penge uanset beløbsstørrelserne. De kæmpe summer banksterne ”tjener” på den måde bruger de ikke først og fremmest på luksus til sig selv, men til at købe sig indflydelse politisk eller på anden vis, og ved at bestikke politikere og embedsfolk har de formået at skabe internationale konflikter, som konstant kræver dyr militær indsats, som de kan finansiere.


2. Gøre folk identitetsløse

Globalisme, er en måde at gøre folk identitetsløse på. Det romerske imperium tænkte i de samme baner som vor tids globalister, og for at få alle folk til at se på sig selv, som romere, og ikke italienere, tyskere, franskmænd eller englændere,

3. Kollektivisme

Kollektivisme er også et effektivt middel. Princippet at individet altid skal være underlagt kollektivet er en effektiv måde at berøve folk deres identitet på. Set med banksternes øjne har kollektivisme desuden den fordel at den normalt giver sig udtryk i at ét parti styrer kollektivet, og igen er dette parti ofte styret af en lille gruppe stærke mænd, som igen ofte er styret af én stærk strategisk udspekuleret person.

De personer, der sidder i toppen har normalt magt til at gennemføre lige det de selv vil have gennemført, og ofte er de selv om de begyndte som idealister, der ville det allerbedste for befolkningen, blevet så forblændede af deres magt at de er overbeviste om at de ved bedre end befolkningen hvad der er bedst for befolkningen, og at de nærmest er forpligtede til at bruge deres magt og indflydelse til at gennemtvinge det.

   Af hensyn til flertallet mener de at det kan være nødvendigt at eliminere ”skæve eksistenser” og bruge de nødvendige midler, som censur, frihedsberøvelse og måske det, der er værre for at nå målet. Når først det er kommet så vidt ser vi ofte at disse personer er til salg for en pris, som banksterne med glæde betaler. På den måde er det let for banksterne at overtage kontrollen over landet akkurat, som man for århundreder siden gjorde ved at skaffe sig økonomisk kontrol over kongehuse.

så blandede de befolkningerne ved at tvangsflytte dem fra sted til sted. Et eksempel er at en overgang kaldte mange i England sig for angelsaksere (angel= indbygger i England. Sakser= indbygger i Saksen) Saksen ligger jo i den sydøstlige del af Tyskland, men Rom flyttede 80 % af den saksiske befolkning til de britiske øer. I dag ser vi hvorledes befolkningsgrupper på forskellig vis tilskyndes til at migrere til andre lande. Et middel hertil er ofte det at skabe utryghed ved at blive boende der hvor man hører til ved at organisere uro i form af konflikter imellem forskellige religiøse eller etniske grupper. Det er noget vi ser meget i Mellemøsten. Midlet i Afrika er at udnytte det at der altid har været voldelige konflikter mellem lokale stammer, og man skal så bare ”hjælpe” disse konflikter til at flamme op. Et middel er også at hjælpe korrupte politikere til magten, og overtale dem til at investere voldsomt i projekter, der forarmer landet, så de på det nærmeste må forære banksterne alle deres aktiver (mineraler, olie, billig arbejdskraft osv. Et eksempel er Venezuela, der for ganske få år siden på grund af olie, mineraler osv. var et af verdens rigeste lande. Nu kan man ikke engang købe toiletpapir i landet, og folk dør af sult. Forarmede, og forfulgte mennesker har det med at vandre imod steder hvor de tror de kan opnå en bedre tilværelse. Via George Soros’ Open Society Foundations financierer banksterne disse migrationer fra for eksempel Syd og Mellemamerika til USA, men også fra Mellemøsten og Afrika til Europa. Resultatet er at ikke alene bliver dem, der immigrerer rodløse og fremmedgjorte, men det bliver de nationer de immigrerer til også når immigranterne bliver mange nok i forhold til den oprindelige befolkning i det land de er immigreret til.  De migranter, der mest effektivt nedbryder de kulturer de flytter til, er de muslimske, da Islam i lige så høj grad er politisk ideologi med magtovertagelse, som hovedmål, som det er gudstro. Denne påstand skal du ikke tro bare fordi jeg siger det. Lyt til én, der har en masse faktuel viden ved at klikke her.

Ved at bruge de ting jeg her har nævnt og delvist dokumenteret på en gennemtænkt og sammenhængende måde vil det i en moderne verden være muligt at overbevise verdens regeringer om fordelen af en verdensvaluta (digital?), som administreres af en verdensbank. Det er faktisk et erklæret mål for Den Internationale pengefond. Her taler vi om en bank, som vil blive bank for samtlige verdens regeringer, og som bliver den bank hvori ethvert menneske må have sin lønkonto, og da kontanter vil være afskaffet, bliver det eneste betalingsmiddel betalingskort ellerchips sat ind i hånden eller tindingen, som er de to steder man ved forskning har fundet frem til er bedst egnede. En sådan løsning leder umiddelbart tankerne hen på dyrets (Antikrists) mærke, som omtalt her i Åb. 13, 16-18: Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.  Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.

Billedet herover viser en chip som forskellige kreditkortselskaber allerede har fået produceret flere milliarder af i forberedelse af hvad de forventer vil komme.

Den næste side jeg vil anbefale dig at gå til har jeg kaldt SATANS MÅL, den kan du komme direkte til ved at klikke her