FORSKELLIGE ANTIKRISTER

Antikrists rige (Det store Babylon)

Åb. 12,9:

Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden – styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den.

Åb. 13,1-4: Og jeg så et dyr stige op af havet; det havde ti horn og syv hoveder og på sine horn ti kroner og på sine hoveder gudsbespottelige navne.  Det dyr, jeg så, lignede en panter, dets fødder var som en bjørns og dets mund som en løves mund, og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke.  Et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren,  og tilbad dragen, der havde givet dyret magten; og de tilbad dyret og sagde: »Hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?«

Da Satan i sin egenskab af overengel blev så imponeret over sin egen skønhed og styrke (han er det mest magtfulde væsen Gud har skabt uden at kopiere sig selv) at det gjorde ham så stolt at han troede at han kunne ”vippe Gud af pinden” og overtage magten.

    Da erfarede han at Gud er magtfuld nok til at selv om han (Satan) havde fået 1/3 af englene med i oprøret, så kastede Gud ham og hans sammensvorne ud af sin himmel og ned i det vi ofte kalder himlen (den øvre atmosfære,  hvor passagerfly flyver), og i de sidste dage op til Jesu genkomst vil han blive forstødt derfra og kastet ned på jorden, her vil han bruge et menneske (Antikrist), som sin håndlanger til at underlægge sig  verden. Ham (Antikrist) giver han hele sin magt, og Antikrist vil bekæmpe Guds sande kirke på to måder: dels ved fysisk forfølgelse, som dragen er et billede på, og dels ved åndelig forførelse, som slangen er et billede på (slangen forførte Eva i paradisets have). Dragen og fysisk forfølgelse virker skræmmende, men husk at slangens bid er lige så dødelig,som dragens bid.

   Antikrist vil selvfølgelig bruge mennesker i sin tjeneste, så vi bør være opmærksomme på mennersker, der i deres handlemåder og gerninger viser at de tjener Guds modstander. Første John. 2,18 fortæller os at der altid har været mange antikrister. Hver af disse antikrister besidder karaktertræk, som viser karaktertræk, som  den endelige Antikrist vil have. Det vil jeg forklare lidt om i en underside her på hjemmesiden.

Lige et par ord om sprog:

hen igennem hjemmesiden har jeg indsat en række  videoer, som er engelsksprogede. Det ideelle ville være at jeg satte danske undertekster på dem alle sammen, men jeg har så mange opgaver at jeg ikke kan overkomme dem alle sammen, og er derfor indtil videre nødt til at sætte min lid til at læserne af hjemmesiden her er dygtige til engelsk, hvilket rigtig mange skandinaver jo er nu om dage.

 

Billedmosaikken herover kan måske nok forekomme lidt voldsom og fantasifuld, men det er et  forsøg på  at gengive billedsproget i Johannes Åbenbaringen.

Forskellige antikrister

Første Joh. 2,18:Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time.

og 2. Tess. 2,3-4:Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud.

lovløshedens menneske/fortabelsens søn skal ifølge

2. Tessalonikerbrev åbenbares inden Jesus først kommer tilbage

for at dømme Antikrists rige. Det er ham Johannes kalder Antikrist med stort A. Johannes taler også om mange antikrister med lille a, antikrister med lille a er simpelthen historiske personer, hvis liv og personligheder vi kan observere, som har karaktertræk der afspejler Antikrists karaktertræk, eller som har indtaget positioner, som afspejler Antikrists position, eller de har handlet på måder, som afspejler Antikrist handlemåde.  Det kan hjælpe os til at udpege/kende Antikrist.Eksempler er personer, der er blevet tilbedt, som guder.

Der er for eksempel faraoerne, og flere romerske kejsere, heraf kejser Augustus, som den første romerske kejser, der blev tilbedt, som gud.

Judas Iskariot, som forrådte Jesus er et godt eksempel på en antikrist med lille a, for i Det Nye Testamente er det kun ham og den rigtige Antikrist, der omtales, som fortabelsens søn. Det helt særlige ved judas var at han var en af de 12, som var med ved det sidste påskemåltid Jesus fejrede sammen med apostlene, og Jesus sagde ved den lejlighed »Sandelig, sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.«. Da Jesus sagde det var der ingen der mistænkte Judas. De stolede på ham og anså ham for at være en ægte Jesu discipel. Han havde hen ad vejen udtrykt stor omsorg for de fattige, og Antikrist vil sandsynligvis have en særlig evne til at bedrage de kristne til at tro at han er et omsorgsuldt menneske og en god kristen, men som Jesus afslørede Judas for de trofaste ægte kristustjenere, sådan vil Jesus vise den sande kirke hvem Antikrist er så ingen sand kristen falder for ham i godtroenhed.

Når det bliver således at man ikke kan købe eller sælge uden at tage hans mærke på sig vil nogle dog måske gøre det, for at være i stand til at købe mad. Jeg vil lige citere Åb. 13,11-18:Jeg så et andet dyr komme op af jorden; det havde to horn som et lam, men talte som en drage.   Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne; og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, det hvis banesår blev lægt.   Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene.   Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live.   Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, 

så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande,   så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.   Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.

 Da Jesus gav åbenbaringen til Johannes omkring år 90 medens han var i fangenskab på øen Patmos foregik al handel på den måde at man betalte med naturalier, som guld eller sølv. At betale med et mærke ville være utænkeligt.

Det er det ikke i dag med kombinationen af chips og internet og centrale computere, hvor penge bare er et tal i en computer. Chips, der skydes ind i blodårer og får deres energi fra blodet, så de ikke behøver batterier kan bruges på samme måde, som berøringsfri betalingskort, og hvis Antikrist har den fulde magt over disse centrale computere, så har han magten til at afgøre hvem, der kan få disse chips indskudt i deres blodårer, og hvilke personers konti fungerer. Kun dem, der underlægger sig ham vil komme med i betalingssystemet, og her vil det så være naturligt at citere Åb. 14,9-12:Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: »Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd,   skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet.  Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.   Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.«

Apostlen Johannes endte som fange på Patmos fordi han ikke ville bringe et lille røgelsesoffer og derved anerkende den romerske kejser, som værende Gud. Det bliver det samme under Antikrists herredømme:  Dem der ikke vil tilbede Satan får ikke adgang til det verdensomspændende pengesystem, og kan derfor ikke købe eller sælge, og derfor ikke købe de daglige fornødenheder

Jesus siger i Matt. 24, 21-22:For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme.  Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet.

Heldigvis lover Jesus at disse dage vil blive afkortet for de hellige [i grundteksten bruges et udtryk, der svarer til abort (at afbryde)]. Jesus kommer i skyen for at dømme antikrists rige, men i samme ”åndedrag redder Han den sande kirke, akkurat, som han reddede Lot og hans familie ud af Sodoma og Gomorra inden ild og svovl regnede fra Gud ned over området. Se Jacob Prasch undervise om netop dette ved at klikke her.