FORSKELLIGE ANTIKRISTER

Forskellige antikrister

Første Joh. 2,18:Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time.

og 2. Tess. 2,3-4:Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud.

lovløshedens menneske/fortabelsens søn skal ifølge

2. Tessalonikerbrev åbenbares inden Jesus først kommer tilbage

for at dømme Antikrists rige. Det er ham Johannes kalder Antikrist med stort A. Johannes taler også om mange antikrister med lille a, antikrister med lille a er simpelthen historiske personer, hvis liv og personligheder vi kan observere, som har karaktertræk der afspejler Antikrists karaktertræk, eller som har indtaget positioner, som afspejler Antikrists position, eller de har handlet på måder, som afspejler Antikrist handlemåde.  Det kan hjælpe os til at udpege/kende Antikrist.Eksempler er personer, der er blevet tilbedt, som guder.

Der er for eksempel faraoerne, og flere romerske kejsere, heraf kejser Augustus, som den første romerske kejser, der blev tilbedt, som gud.

Judas Iskariot, som forrådte Jesus er et godt eksempel på en antikrist med lille a, for i Det Nye Testamente er det kun ham og den rigtige Antikrist, der omtales, som fortabelsens søn. Det helt særlige ved judas var at han var en af de 12, som var med ved det sidste påskemåltid Jesus fejrede sammen med apostlene, og Jesus sagde ved den lejlighed »Sandelig, sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.«. Da Jesus sagde det var der ingen der mistænkte Judas. De stolede på ham og anså ham for at være en ægte Jesu discipel. Han havde hen ad vejen udtrykt stor omsorg for de fattige, og Antikrist vil sandsynligvis have en særlig evne til at bedrage de kristne til at tro at han er et omsorgsuldt menneske og en god kristen, men som Jesus afslørede Judas for de trofaste ægte kristustjenere, sådan vil Jesus vise den sande kirke hvem Antikrist er så ingen sand kristen falder for ham i godtroenhed.

Når det bliver således at man ikke kan købe eller sælge uden at tage hans mærke på sig vil nogle dog måske gøre det, for at være i stand til at købe mad. Jeg vil lige citere Åb. 13,11-18:Jeg så et andet dyr komme op af jorden; det havde to horn som et lam, men talte som en drage.   Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne; og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, det hvis banesår blev lægt.   Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene.   Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live.   Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, 

så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande,   så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.   Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.

 Da Jesus gav åbenbaringen til Johannes omkring år 90 medens han var i fangenskab på øen Patmos foregik al handel på den måde at man betalte med naturalier, som guld eller sølv. At betale med et mærke ville være utænkeligt.

Det er det ikke i dag med kombinationen af chips og internet og centrale computere, hvor penge bare er et tal i en computer. Chips, der skydes ind i blodårer og får deres energi fra blodet, så de ikke behøver batterier kan bruges på samme måde, som berøringsfri betalingskort, og hvis Antikrist har den fulde magt over disse centrale computere, så har han magten til at afgøre hvem, der kan få disse chips indskudt i deres blodårer, og hvilke personers konti fungerer. Kun dem, der underlægger sig ham vil komme med i betalingssystemet, og her vil det så være naturligt at citere Åb. 14,9-12:Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: »Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd,   skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet.  Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.   Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.«

Apostlen Johannes endte som fange på Patmos fordi han ikke ville bringe et lille røgelsesoffer og derved anerkende den romerske kejser, som værende Gud. Det bliver det samme under Antikrists herredømme:  Dem der ikke vil tilbede Satan får ikke adgang til det verdensomspændende pengesystem, og kan derfor ikke købe eller sælge, og derfor ikke købe de daglige fornødenheder

Jesus siger i Matt. 24, 21-22:For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme.  Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet.

Heldigvis lover Jesus at disse dage vil blive afkortet for de hellige [i grundteksten bruges et udtryk, der svarer til abort (at afbryde)]. Jesus kommer i skyen for at dømme antikrists rige, men i samme ”åndedrag redder Han den sande kirke, akkurat, som han reddede Lot og hans familie ud af Sodoma og Gomorra inden ild og svovl regnede fra Gud ned over området. Se Jacob Prasch undervise om netop dette ved at klikke her.