5. Del

GLOBALISERING Del 5

 og oplysningen videre. Somme tider kaldes disse personer profeter, og somme tider kaldes de vægtere. Oftest har vi set at Gud har talt direkte til disse mennesker, personligt tror jeg at Lindsey Williams (billedet herover), der nu er blevet over 80 år gammel , er udvalgt til at være sådan en person i vor tid. Gud har ikke givet Lindsey profetier, men Han satte ham til at leve tæt sammen med banksterne (eliten, som han kalder dem) længe nok til at blive deres fortrolige, og han har bevaret kontakten til visse af dem i årene efter. Derfor har han været i stad til løbende at videregive insiderinformationer, så vi andre kan være lidt oplyste. Igennem alle de år jeg har fulgt ham, har jeg aldrig fanget ham i at lyve, og hver gang jeg har haft mulighed for at krydstjekke hans oplysninger, er det han har sagt blevet bekræftet. I de situationer hvor han kaster sig ud i personlig tolkning af hvad de oplysninger han får betyder for fremtiden, skal vi dog huske at det er Gud der råder, og at Lindsey Williams egne meninger bare er kvalificerede gæt, selv udtrykker han det således: Personlige meninger er 12 stk. for 25 ører. Sådan er hans opfattelse, men det mindsker ikke værdien af de oplysninger han helt enkelt bare videreformidler. Oplysninger som vi jo selv kan forarbejde i vore egne tanker.

Her  vil jeg linke til en samtale, optaget i oktober 2012, som jeg lige er blevet opmærksom på,som klart bekræfter det jeg indtil videre har skrevet om banksternes planer.

Det er en samtale  mellem Lindsey Williams og Dr. Dave Janda, der i sin tid blev placeret i en højt betroet stilling af præsident Ronald Reagan, og som har bevæget sig hjemmevant i regeringskredse i Washington DC hvor han har  mange vigtige kontakter.

Dave Janda fortalte om et par personlige oplevelser, som jeg har lyst til at berette her: Da han stadig var aktiv ortopædisk kirurg, fandt han en metode, til forebyggelse af idrætsskader, som hjalp 1,7 millioner mennesker og sparede samfundet for rigtig mange penge, og det forklarede han så på et tidspunkt kongressen ved en høring. Efter det blev han kaldt til samtale med et ældre kongresmedlem, som sagde ” du er så overbevisende når du fremlægger en sag at jeg er sikker på at du vil blive valgt til kongressen hvis du stiller op til valg, men du virker også til at være ubestikkelig, så hvis du ønsker at dine døtre skal have en far når de vokser op vil jeg fraråde dig at stille op til valg til kongressen."

Senere da han i sine radioprogrammer begyndte at tale imod Obama fik han helt som forventet  skattevæsenet på nakken, og de gjorde livet ret besværligt for ham. At Obama brugte skattevæsenet til at besværliggøre tilværelsen for sine kritikere, er en kendt sag. Det ved jeg fra venner i USA, og fra andre, som har oplevet det og talt åbent om det

   Dave er efter min mening en af de mest seriøse eller måske den mest seriøse kommentator omkring aktuelle politiske sager i USA. 

Du kan høre samtalen ved at klikke her.

Siden samtalen jeg herover linkede til,blev optaget i oktober 2012 er der sket noget, der har vist Banksterne at de ikke er i så meget i kontrol som de selv troede:

Det jeg tænker på erValget af præsident Trump!         

Alt var lagt til rette for at Hillary Clinton skulle vinde! Det Trump har fået gennemført allerede i den korte periode han har været i embedet  trods demokraternes konstante benspænd, og mediernes smædekampagne imod ham,  har fået Lindseys kontakt hos banksterne/eliten, til at sige at Gud er med Trump i en sådan grad at de ikke tør røre Trump. Men se et udsnit af et budskab Lindsey udgav i september 2017. Den kan du se ved at klikke på den lille trekant i videoen her til højre.

Gud har altid brugt at advare menneskeheden på forhånd om doms-handlinger og skælsættende begivenheder, og Han har advaret ved at informere udvalgte personer, som har fået opgaven at fortælle  advarslen

Du tænker måske at det virker ulogisk at eliten, som ønsker at arbejde bag lukkede døre, og ubemærket forføre hele verden giver Lindsey Williams så meget information, som han kan gå videre med. Ja det virker ulogisk, men det virker også ulogisk at en insignifikant baptistpræst egenhændigt kontakter disse menneskers firma Aleyaska og får lov at virke som præst i deres arbejdslejre, for senere at blive opfordret til at deltage i deres bestyrelsesmøder, og at de giver ham en lejlighed at bo i, så han kommer til at bo og spise sammen med dem i 3 år. Det kan næsten kun være udtryk for Guds vilje, og hvis det var Guds plan at Lindsey Williams skulle ende med at være en, der fortæller verden om elitens planer, så blev det selvfølgelig sådan, for Gud er almægtig.  Her til højre er et klip fra hans budskab fra januar 2019.

Hvad så med det amerikanske samfund i dag?

Præcist som Jesus forudsagde at tingene vil ske i en hast når først endetidsbegivenhederne kommer i gang, så udvikler tingene sig så hurtigt at hjemmesiden her er lige ved at blive uaktuel medens jeg skriver på den, men, jeg vil alligevel færdiggøre det jeg gik i gang med i håbet om at en eller anden får hjælp af de informationer jeg her stiller til rådighed.   


Fodnote:

 Smear  er en proces, som typisk bruges for at stille en offentlig person i et dårligt lys i offentligheden, og metoden er den at man får mange forskellige folk, som er spredt ud over landet til at sætte de samme koordinerede rygter om den person man ønsker at tilsvine i omløb. Vi kender alle H. C.Andersens ”en fjer, der blev til fem høns”, og hvor effektivt bare et enkelt rygte kan belaste et menneskes omdømme, og hvis man centralt dirigeret sætter en række koordinerede rygter i omløb (specielt iblandt journalister, der alle i forvejen er negative over for den person man ønsker at ødelægge), så kan man næsten totalt ødelægge dette menneske. Det så vi udført da Trump ønskede at indsætte den konservative dommer Kavanaugh, som højesteretsdommer. Man fik en kvinde i Californien til at hævde at Kavanaugh 36 år tidligere til en gymnasiefest havde voldtaget hende, og alle landets medier bragte historien med det resultat at Kavanaugh var tæt på ikke at blive indsat i stillingen, men heldigvis holdt han og hans familie ud indtil det blev afsløret at hun var betalt for at bringe disse falske anklager. Der jo totalt ødelagde tilværelsen for Kavanaug og hans familie. En anden metode er Goebbels metode med at gentage løgne ofte og længe nok til folk tror det er sandheden. Den har både det demokratiske parti, The New York Times, CNN og MSNBC brugt imod Trump i håbet om at vælte ham af pinden. Husk punkt 12 i Mayers plan: "Vores fælles formue vil kontrollere al offentlig information og oplysning"

Jeg vil begynde med et par ord om det danske samfund: Danmark er jo på trods af de senere års store indvandring et etnisk og kulturelt meget homogent samfund. På en måde er TV serien ”huset på Christianshavn” en god beskrivelse af hvordan vi på trods af vores forskelligheder og uenigheder altid ender med at løse konflikterne i fredsommelighed over en bajer eller to, Men vi er jo også kun 6 millioner indbyggere med næsten ens baggrund. Man kan måske sige det på den måde at vi alle tilhører den samme stamme. Til sammenligning bor der 23 millioner i det vi kan kalde stor- New York (som vi jo taler om stor-København). Der pendler dagligt 8 millioner ind og ud af bare Manhattan , og USA er sammensat af folk fra næsten samtlige verdens lande. De selv eller deres forfædre er immigreret dertil, men de er immigreret dertil i ønsket om at opleve den amerikanske drøm, som jo er det at opleve personlig frihed til at forfølge de muligheder der byder sig, og blive sin egen lykkes smed. Alle ved de at en sådan tilværelse kan indeholde både nedture og opture, men man er indstillet på at tage det sure med det søde, og den indstilling førte faktisk til et samfund med fredelig sameksistens og stor sammenhængskraft. Et samfund, der historisk har vist sig at kunne overvinde næsten enhver krise de blev stillet over for, men som påpeget tidligere siger Ef. 6,12 således: Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.  Disse ondskabens åndemagter har haft det mål at nedbryde det amerikanske samfund, og marxisme har vist sig at være et effektivt redskab til at nedbryde den kultur, som gjorde Amerika til så stærkt et samfund, som det jo var. Den sidste præsident, som ikke aktivt deltog i globaliseringsbestræbelserne, var Ronald Reagan. Han var konservativ og altså tilhænger af forfatningen i sin oprindelige udformning. Nu har vi så fået præsident Trump, der også er tilhænger af forfatningen, og som kæmper for at føre USA tilbage til at være en republik efter de oprindelige retningslinjer, men samtlige præsidenter fra Reagan og frem har været banksternes stik-i-rend drenge, og helt ifølge marxistisk ideologi er regeringsapparatet vokset og vokset, som en kræftknude, og USA er i stigende grad kommet til at ligne Europa og europæiske lande, hvor vi er plagede af bureaukrati og reguleringer, der stikker næsen i alle livets forhold. Sideløbende har vi set resultatet af for eksempel Frankfurtskolens undergravende arbejde i det amerikanske undervisningssystem, som jeg beskrev i undersiden ”del 4” gjort sin virkning i og med at både det demokratiske parti og mainstream medier er stærkt influeret af kritisk teori med en overbevisning om at kristen moralkodex er ondskab, som skal bekæmpes med alle til rådighed stående midler heriblandt løgn og smear (hvad smear er,  kan du læse om i Cheryl Atkissons bog

"The Smear: How Shady Political Operatives and Fake News Control what You See, what You Think, and How You Vote." som du kan købe ved at klikke her). (Jeg vil forklare om smear i en fodnote nederst under denne kolonne), men ud over smear er et middel til at bekæmpe kristen moral at indsætte såkaldt progressive dommere, som tolker forfatningen progressivt og lovgiver fra bænken, som man siger. Det er gået sådan under de senere præsidenter  at Højesteretsdommere i realiteten er blevet en slagslovgivere, der dømmer ud fra deres politiske livssyn, og altså ikke bare tolker loven. En stor del af præsidentens magt ligger i hans ret til at indsætte dommere i ledige dommerstillinger, og præsidenter, som Clinton og Obama indsatte progressive dommere, hvor Trump allerede til de venstreorienteredes store fortrydelse har indsat 145 konservative dommere. Op til nu har progressive dommere dømt således at kirker, der nægter at vie homoseksuelle par bliver straffet økonomisk, og forretningsfolk, der ikke agerer på en måde, så de viser enighed med    homoseksuel livsstil bliver straffet for eksempel med bøder, der er  store nok til at drive dem ud i konkurs, men heldigvis er der opstået foreninger, der indsamler støttemidler fra privatfolk over hele landet, og det er i flere tilfælde lykkedes på den måde at redde disse forretningsfolk. Progressive dommere har også dømt på den måde at kvinder har ret til at bestemme over deres egen krop på den måde at de har ret til provokeret abort helt op til dagen før barnets fødsel, og nogle forsvarer endda "abort"efter fødslen. Og pædagoger i børnehaver er blevet pålagt at bruge undervisningsmateriale overfor forældre, som resulterer i at forældre kommer i tvivl om hvorvidt deres lille dreng i virkeligheden ikke er en pige, så de går til læger, der fylder dem med kvindelige kønshormoner og på den måde i virkeligheden  kastrerer drengene kemisk så de ikke kommer i en normal overgangsalder, men begynder at udvikle bryster, og derfor ofte ender med kønsskifteoperationer. Selvmordsprocenten blandt disse er markant forhøjet i forhold til drenge, der har fået lov til at udvikle sig normalt. Parallelt med denne udvikling har det stadig voksende regeringsapparat endt i en embedsstand af stærkt venstreorienterede, som af al kraft bekæmper Trump, der er konservativ, og de bruger kritisk teori, som jeg jo beskrev på siden ”del 4”.

Alt i alt har det resulteret i et amerikansk samfund der nu er uhyggelig splittet, og derfor impotent og ude af stand til at modsætte sig banksternes magtovertagelse.

Banksternes eneste hindring er Trump, der under valgkampen lovede at gøre sit til at stække deres magt (dræne sumpen), men allerede 19 minutter efter hans indsættelse, som præsident annoncerede det venstreorienterede Washington Post  ”nu begynder impeachment bestræbelserne”; mainstream medierne arbejdede hånd i hånd med demokraterne på at få Trump afsat ved en rigsretssag på falske anklager om at have samarbejdet med russerne for at vinde præsidentvalget, og og da FBI's 3 år lange efterforskning,  som var ledet af Mueller og kostede 48 millioner dollars ikke kunne påvise at Trump arbejdede sammen med russerne, 

Artiklen fortsættes i næste kolonne (efter fodnoten ).så "lækkede" man en forfalsket udgave  af Trumps telefonsamtale med Ukraines nyvalgte præsident. Nu er det så sådan at der altid er embedsfolk, der lytter med når præsidenten har telefonsamtaler med udenlandske regeringsledere, og der laves afskrifter af samtalerne. Da så en ”whistelblower” citerede Trump for at have brugt økonomisk pres for at få Ukraines præsident til at oplyse ”snavs” om demokraternes præsidentkandidat Jo Biden brugte man dette som en yderligere undskyldning for impeachment af Trump, men Trump frigav så udskriftet af telefonsamtalen, som klart frikendte ham for bestikkelsesforsøg, men man opdigtede så bare nye løgne, og fortsætter bestræbelserne på at få ham afsat.

 Mon ikke det amerikanske folk efterhånden har gennemskuet deres rænkespil, så de genvælger Trump i 2020. En dag vil Trump dog ikke være der længere, og som vist i den første af de her ovenfor indsatte videoer, så har banksterne lagt alt tilrette, så de kan sende verden ud i frit fald rent økonomisk, og de vil gøre det så snart Trump ikke længere er præsident. Han er sund, rask og energisk, men alligevel op i årene, så det er overskueligt hvor længe han forbliver på posten. Når/Hvis banksterne får deres planer ført ud i livet vil denne verdensomspændende krise nemt kunne føre til at folk generelt vil bakke op om en verdensregering, der regerer hele verden, fordi den lover at løse de økonomiske problemer. Det vil de gøre når et franskbrød koster hele deres livsopsparing, sådan som tyskerne oplevede det under Weimarrepublikken.  På den dag vil banksterne regere verden med uindskrænket magt. Hele verden er i dag bundet sammen via internettet, og   alle økonomiske transaktioner kan faktisk styres centralt, og betaling med kontanter forekommer stort set ikke længere, og flere lande er på vej over i at afskaffe kontanter til fordel for digital valuta. I Danmark er der lagt låg på hvor mange kontanter en bank må udbetale på én gang, og de få banker, der overhovedet opbevarer kontanter, er kun åbne for ud og indbetaling af kontanter en begrænset del af deres åbningstid, for kontanter  kan ikke kontrolleres af regeringsmagten. Den frihed kontanter giver ønsker man ikke at befolkningen skal have.

Hvis banksterne på den måde får kontrol over hele verdensbefolkningen, så er Antikrist måske ikke én person, men dyret i Åbenbaringen beskrives jo også, som et mangehovedet uhyre, der har magt over hvem, der har lov til at købe og sælge, og det er jo egentlig lige det det internationale bankkartel er. I et centralt styret elektronisk betalingssystem, vil det være muligt at spærre opsætsige personers konti. 

Åb. 13,16-17 siger: Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.

Forskellige kreditkortselskaber har allerede fremstillet milliarder af chips Biochips) af den slags, der får deres energi fra blodkredsløbet i et legeme (et dyr eller et menneske), og de har forsket og erfaret at disse chips fungerer bedst i håndleddet og i tindingen.  Et bankkartel. Der styrer verden kunne sagtens beslutte at erstatte kreditkort og kontanter med biochips, som betalingsmiddel.

Men hvad så?

De ting jeg har beskrevet her kan vi små privatfolk jo ikke øve særlig stor indflydelse på, så skal vi ikke bare lade hænderne synke og følge med strømmen? Jesus skrev således i Åb. 3,1-6: Og skriv til englen for menigheden i Sardes:

Dette siger han, som har Guds syv ånder og de syv stjerner: Jeg kender dine gerninger. Du har ord for at leve, men er død.  Vågn op og styrk resten, som er døden nær, for jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldestgørende over for min Gud.  Husk derfor, hvorledes du tog imod og hørte; hold fast ved det, og omvend dig! Hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig.   Men nogle få har du i Sardes, som ikke har sølet deres klæder til, og de skal vandre med mig i hvide klæder, for det er de værdige til.  Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og hans engle.  Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.

Når vi ser, hvad der foregår i verden i dag, gør vi klogt i at sige til os selv at tiden er inde til at vågne op, så vi har styrke til at være tro imod sandheden under de prøvelser, der komme. Kan vi ikke klare at leve tro mod sandheden nu, hvor det er ”nemt”, hvad så når det bliver virkelig svært?


Hvorfor har jeg fokuseret så meget på USA?

Det har jeg fordi jeg tror at banksterne ser USA,

som det sidste men afgørende skridt på vejen  til at overtage kontrollen over alle verdens lande. Og så er der det at den amerikanske regering betaler renter til Federal reserve på de kæmpe summer de bare trykker og låner ud til regeringen, så mere end 50 % af al indkomstskat i USA i 1989 gik til at betale dem renter på hvad der ikke er andet end papir med tryksværte på. Disse ufattelig store beløb bruger de til at købe sig kontrol over personer i verdens vigtigste nøglestillinger.

Og kontrol er magt!

Jeg vil her gentage mig selv lidt ved at vise dig 2. del af Griffins foredrag, klik på den hvide trekant

Jeg burde have skrevet noget om Council on Foreign Relations, men jeg var bange for at det ville gøre min gennemgang af globalisme så voluminøs at læserne ville tabe interessen.

Jeg har dog fundet et dansksproget foredrag af journalisten Tommy Hansen, som jeg kan anbefale. Du kan se det ved at klikke her.

   Da jeg troede at jeg var færdig med nærværende artikel blev jeg opmærksom på Mads Palsvig, som gjorde karriere, inden for internationale investeringsbanker med at handle statsobligationer og lignende for disse banker. Han har noget interessant at fortælle om nationalbanker, som du kan høre ved at klikke her.

Indtil videre under min behandling af globaliserings-bestræbelserne har jeg overvejende beskrevet historiske fakta, men i mit arbejde med at gøre det, er nogle tanker kommet til mig, som jeg gerne vil dele med dig i ”Del 6”, som du kan komme direkte til ved at klikke her.