4. del

GLOBALISERING 4. del

Helt fra USA’s opstart var det vigtigt for banksterne at få kontrol over landets pengevæsen af den simple grund at deres mål er kontrol over hele den kendte verden.  Da USA voksede sig til en økonomisk stormagt, var det helt indlysende at kontrol over USA er et væsentligt skridt på vejen til at få kontrol over hele verden. Derudover er der en helt anden vinkel på det: Jeg har nævnt at banksterne hverken er venstre eller højreorienterede. De ønsker at fremme kollektivisme, hvor kollektivet, som de har kontrol over altid har magten, og individet er slave under kollektivet. Man fremmer den ide at kollektivet altid har retten på sin side, og individer, der vover at have deres egne holdninger, og ikke nok med det, men endda at argumentere for disse holdninger, er samfundsfjender, som man har en moralsk pligt til enten at eliminere eller ”genuddanne”.

I et sådant system er det nemt for banksterne at overtage den absolutte kontrol af samfundet. Nu er der så det med USA at landet har en forfatning, som blev skrevet af en gruppe mænd, der var flygtet fra Europa for at finde frihed til at følge deres egen overbevisning om hvordan Bibelen skal forstås, og så frihed til at være sin egen lykkes smed. Disse mænd var ret vise, og de havde jo set i Europa hvordan banksternes pengemagt, og førbanksterne  den katolske kirke, og så i deres egen tid Church of England berøvede folk deres trosfrihed. Så de formulerede en forfatning, som sikrede alle landets borgere trosfrihed, og som beskrev et regeringssystem, hvor politikerne er underlagt folket og underlagt loven på lige fod med alle landets indbyggere. Sådan et system sætter folk fri til at tage personlige initiativer, og det hindrer politikerne i at udøve magtmisbrug.

Hvis man skal lede efter en svaghed i den amerikanske form for republik er det at dens succes i det lange løb er meget afhængig af at befolkningen er oplyst, og har en høj moral baseret på bibelske værdier, og verdenshistorien viser at der næsten ingen eksempler er på at befolkninger og personer har holdt sådan en høj standard i længden.

en selvstændig individualistisk befolkning, som holder fast ved en forfatning, som den amerikanske, de var/er helt uacceptabel for banksterne, for det gør det muligt for folket at hindre dem i  at opnå deres ultimative mål, som jo er  at  kontrollere folk, for hvis USA får lov til at forblive en republik, der følger principperne i forfatningen, så vil landet, der jo er en stormagt, forblive en inspiration og et et eksempel på frihed for resten af verden.  Derfor har man arbejdet intenst på at underminere og nedbryde forfatningen.

Som nævnt er banksterne grundlæggende ligeglade med hvilken form for kollektivisme, der kommer til magten, bare den tjener deres interesser. Da Lindsey Williams for nu 40 til 50 år siden igennem 3 år boede og spiste sammen med banksterne (eliten kalder han dem) sagde de to interessante ting til ham:
1. Når vores planer er gennemført, vil hver eneste              amerikaner arbejde for regeringen.


2. Vi arbejder på at indføre ”djævelens messias"


Interessant nok, så er der flere punkter i Mayer Amschel Rotschilds plan, der er helt på linje med Karl Marx, (som formulerede sin filosofi ca. 100 år senere). Det med at alle arbejdspladser skal være kontrolleret eller ejet af regeringen er så absolut en kommunistisk eller marxistisk ide, og at få det gennemført ved at nedbryde det eksisterende samfund ved nedbryde moral og afskaffe troen på Jesus ligger helt klart på linje med Karl Marx’s ideer. Alle steder hvor kommunisme er blevet styreformen har vi set forfølgelse af kristne og forbud imod kristne kirker.  Og de få steder, hvor kristne kirker alligevel er blevet tilladt ( som nu i Kina), der har man sikret sig at det budskab, der bliver forkyndt i de kirker der fungerer med regeringens tilladelse er tilpasset regeringens filosofi. Man forkynder altså en anderledes Kristus, og det er jo præcist det banksterne har arbejdet på og finansieret i USA. Desværre er det lykkedes til overmål, for det er helt utroligt hvor mange afarter af Kristus  der forkyndes rundt omkring i Amerikanske kirker, og for øvrigt i verden i dag (Kristus er det græske udtryk for Messias). De  hovedrige bankstere finansierede Lenin og den senere bolsjevistiske revolution, som førte til dannelsen af sovjetunionen med kommunistisk styre inspireret af Karl Marx. Personligt tror jeg at de anser Marxisme, som den ideologi, der hurtigst og mest effektivt kan hjælpe dem frem til deres endelige mål, og jeg kan ikke se bort fra muligheden at de brugte deres indflydelse og pengemagt til at få Frakling D Roosevelt (FDR) valgt til præsident, for i hans regeringsperiode blev den amerikanske regering effektivt infiltreret af marxistiske ideologer, som han tillod Josef Stalin at placere i nøglepositioner i den amerikanske regering.

Abraham Lincoln sagde noget i retningen af ”holdningen på vor generations universiteter er et udtryk for hvordan vort land bliver i næste generation”, og marxisterne infiltrerede effektivt det amerikanske uddannelsessystem, hvor ideen om marxistisk revolution blev/bliver accepteret og undervist af professorer på en meget stor del af amerikanske universiteter. Men hvordan kunne det gå til?

Her er hvordan: Ungaren Gyorgy Lukacs mente at Marx’s ”dialektisk materialisme” er et værktøj til at nedrive det etablerede samfund og nedbryde status quo  i folks tanker, og det vil så lede til marxisme. Han blev kulturel kommissær  i Ungarn, hvor han søgte at fremme fri sex og afskaffelse af kristen moral. Men ungarerne endte med at afvise ham, så han flyttede til Frankfurt, hvor han tilsluttede sig en marxistisk rigmandssøn (Felix Weil), der for sin bedstefars penge havde grundlagt ”Institut for social forskning”, som bestod af en gruppe marxistiske filosoffer, som i samlet flok immigrerede til USA hvor de grundlagde det, der blev til John Podestas ”Center for American Progress” , der blev finansieret af ungarsk fødte  George Soros. Centret kom snart til at gå under betegnelsen Frankfurtskolen.

Ud over Lukacs, så inviterede Felix Weil Max Horkheimer til Frankfurtskolen. Horkheimer opfandt udtrykket ”kritisk teori”, som legemliggjorde hele skolens korrupte teori. Det var en teori om at kritisere alle og alt, overalt. Det var et forsøg på at nedbryde samfundets sociale struktur ved at bruge alle sociale videnskaber (sociologi, psykologi, økonomi, politisk videnskab, osv. ) Det var en uendelig og aldrig sluttende kritik af status quo. Teenager oprør imod alle etablerede sociale regler, og normer. Kritisk teori sagde Hockheimer er mistænkelig overfor alt ”bedre mere brugbart, passende, anvendeligt og værdifuldt, som det forstås under den nuværende ordning” så hvis du kunne lide is bedre end kage, eller fandt en hammer mere brugbar end en skruetrækker i en bestemt situation, så talte du på vegne af status quo. Den virkelige ide bag det var  ved  grundlæggende at gøre alt meningsløs at sørge for at samfundet ikke kunne fungere . "Kritisk teori skaber ikke, den ødelægger kun" erklærede Hockheimer åbent. Da Hockheimer overtog instituttet i 1930 fyldte han det med ligesindede, som Theodore Adorno, Erich Fromm og Herbert Marcuse. Alle var enige om at hele samfundet skulle kritiseres til hudløshed, og alle institutioner nedbrydes og alle traditionelle begreber nedbrydes. Marcuse sammenfattede det senere således: Man kan med rette tale om en kulturel revolution, da protesterne er rettet imod hele det kulturelle establishment inklusive moralen i det eksisterende samfund. Det vi må gøre, er at sprede, opløse og nedbryde systemet.

Medlemmerne af Frankfurtskolen havde allierede i folk, der havde accepteret Roosevelt/Wilson syntesen af Hegel og Marx. Samtidigt var sociologiafdelingen hos Colombia universitetet ved at sygne hen, de stod og manglede en blodtransfusion”, og de kunne lide det de så i Frankfurtskolen. Alt hvad medlemmerne af Franfurtskolen skulle gøre var at indtage de ledige pladser i Amerikas hellige akademiske institutioner. Med deres tentakler ud i Amerikas institutioner for højere uddannelse begyndte Frankfurtskolens filosofi at snige sig ind i alle kroge af amerikansk kultur.  

Både Hillary Clinton og Barak Obama var resultater af denne påvirkning, og Illustrationen herunder på omslaget af David Horowitz’s og John Prarazzo’s bog from shadow party to shadow goverment illustrerer ganske godt hvordan banksterne via George Soros  har styret både Clinton ægteparret og Barak Obama. Den mest effektive et denne gruppe af "samfundsnedbrydere" var Saul Alinsky, som  blev mentor for både  Hillary Clinton og Barak Obama.

Du kan fånoget at  vide om Alinsky ved at klikke her

Journalisten Diana West brugte mange år på at efterforske historiske dokumenter, om nyere amerikansk historie. Det har blandt andet ført til bogen American betrayal the secret assult on our nations caracter. Du kan se hende præsentere bogen ved at klikke her.

Min behandling af globalisme er allerede blevet noget mere fyldig end jeg havde forestillet mig fra start, men jeg føler ikke at jeg kan slutte uden at omtale de aktuelle politiske begivenheder i USA. Dem vil jeg behandle på undersiden ”del 5” som du kan komme direkte til ved at klikke her.