6. Del

GLOBALISERING 6. del

Da arken efter syndfloden landede på Ararats bjerge  og vandet sank, så de der var i arken kunne vandre ud på tørt land, da befalede Gud dem at de sammen med dyrene skulle opfylde jorden. De skulle altså sprede sig ud over jorden, men ikke så forfærdelig langt sydøst for Ararats bjerge ligger Sinear, som er det frodige delta, som dannes af Eufrat Og Tigris, og da de kom hertil skete der det, som vi kan læse om i 1. Mos. 11,3-4: De sagde til hinanden: »Kom, lad os stryge teglsten og brænde dem hårde!« De brugte tegl som sten og asfalt som mørtel.  Så sagde de: »Lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden.« Og i vers 5-9 kan vi videre læse: Herren steg ned for at se byen og tårnet, som menneskene byggede.  Så sagde Herren: »Se, de er ét folk med samme sprog. Når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem.  Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden.«  Så spredte Herren dem derfra ud over hele jorden, så de måtte holde op med at bygge byen.  Derfor hedder den Babel, for dér forvirrede Herren sproget på hele jorden, og derfra spredte Herren menneskene ud over hele jorden.

 Babel (eller Babylon) er et billede på Det store Babylon i endetiden, som omtales således i Åbenbaringsbogen: »Det store Babylon, moder til skøgerne og jordens afskyeligheder« Et karakteristikum ved det første Babylon var at menneskene ønskede at samle sig, for at få stor styrke i sig selv, et andet karakteristikum var ”alt under en paraply” alle religioner under ét, al politik og handel samlet under én hersker (Nimrod), og det er jo netop det vi ser stærke bestræbelser på i dag: Flere og flere accepterer det synspunkt at alle religioner dyrker den samme gud. (de omtaler ham bare forskelligt). Hvis man studerer Katolikkernes katekismus, opdager man at det faktisk er det de lærer, og har lært længe. Selv mange evangeliske kirker er hoppet på den vogn, og alle mulige afskyeligheder, som homoseksualitet, pædofili, accept af skilsmisse og gengiftning, osv. florerer selv blandt præster, der søndag efter søndag står på diverse prædikestole og underviser menighederne.  

Det med at ”stå sammen” er en ide, der er let for globalisterne at sælge til flertallet, for det lyder så rigtigt at vi bedst kan håndtere verdensomspændende problemer, som fattigdom, forurening militærkonflikter og nu covid-19, hvis vi alle underlægger os under en fælles ledelse og trækker på samme hammel. Den faktor man ikke drager ind i regnestykket, er Gud. Eksperterne anbefaler aldrig det at søge Guds vilje. Resultatet bliver selvfølgelig at jorden vil blive regeret af ugudelige mennesker, som vil indføre antikristelige love og forordninger.  Selvfølgelig vil Gud så gøre, som Han gjorde første gang: Sætte en stopper for det!

I Åb. 17, 3-9 læser vi: Dér så jeg en kvinde sidde på et skarlagenrødt dyr, fuldt af bespottelige navne og med syv hoveder og ti horn.  Kvinden var klædt i purpur og skarlagen og pyntet med guld og ædelsten og perler; i hånden holdt hun et guldbæger fyldt med afskyeligheder og hendes utugts urenheder.   På panden var der skrevet et navn, en hemmelighed: »Det store Babylon, moder til skøgerne og jordens afskyeligheder.«  Og jeg så, at kvinden var beruset af de helliges blod og af Jesu vidners blod. Og jeg undrede mig meget ved at se hende.  Men englen sagde til mig: »Hvorfor undrer du dig? Jeg vil fortælle dig hemmeligheden om kvinden og om dyret, der bærer hende, det som har de syv hoveder og de ti horn.  Dyret, du har set, var og er ikke mere, og det skal stige op af afgrunden og gå sin undergang i møde. Og de, der bor på jorden, og hvis navne ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, vil undres, når de ser dyret, som var og ikke er og vil komme.  Her kræves der et sind med visdom! De syv hoveder er syv bjerge, som kvinden sidder på, og de er syv konger.

 Jeg vil ikke kaste mig ud i en detaljeret tolkning af hvad det her omtalte dyr repræsenterer, men kvinden er med sikkerhed et billede på Det store Babylon, for det stod der skrevet  på hendes pande . Hun er beruset af de helliges blod og Jesu vidners blod, og hun er en by, som sidder på 7 bjerge.

Vatikanet er placeret på 7 høje, og den katolske kirkes kardinaler er klædt i purpur når de samles i Vatikanet, og man kan roligt sige at den katolske kirke har drukket sig beruset i de helliges og Jesu vidners blod.Moder til skøgerne står der, og ja reformatorerne hørte alle til den katolske kirkes inteligensa, og resultatet af deres virke er jo en række skøgekirker, som sælger deres ydelser for ussel mammon (de forkynder det budskab, som sikrer deres indtægter),   men i hvert fald går det hende, som beskrevet i vers 15-18:   Og den sagde til mig: »De vande, som du har set kvinden sidde ved, er folk og skarer, folkeslag og tungemål.  Og de ti horn, du har set, og dyret, de vil hade skøgen og lægge hende øde og klæde hende nøgen og æde hendes kød og brænde hende.   For Gud har indgivet dem at gøre hans vilje og at have samme vilje og give dyret deres kongemagt, indtil Guds ord er udført.   Og kvinden, du har set, er den store by, som har herredømmet over jordens konger.«

Folk og skarer, folkeslag og tungemål vil overgive kvindens magt til dyret (det internationale bankkartel?), og så derefter lægge hende øde og klæde hende nøgen og æde hendes kød og brænde hende, men dyret vil stå tilbage med magten, og hvis jeg har set rigtigt vil hele jordens befolkning ende som slaver under banksterne, hvilket godt kan være Djævelens plan, men måske samtidigt Guds dom/straf over en ugudelig menneskehed, for menneskeheden har ved enhver lejlighed undertrykt det Gud siger er ret, og erstattet det med uret. Dennis Prager har sagt noget, som jeg finder er helt rigtigt:”et land kan godt overleve at handle forkert fra tid til anden, men det kan ikke overleve at kalde uret for ret, og ret for uret” Gud siger stort set det samme i Es. 5,20: Ve dem, der kalder det onde godt og det gode ondt, som gør mørke til lys og lys til mørke, gør det bitre sødtog det søde bittert.

Herunder en kunstners bud på hvordan babelstårnet så ud


Jeg vil lige nævne nogle eksempler:

Jeg har allerede omtalt det at Gud ønsker verdens befolkning delt op i nationer, men der har altid blandt mennesker været ønske om at lave store stærke menneske-styrede enheder. Nogle Eksempler, der umiddelbart kommer i tankerne er Alexander den store, og hans imponerende erobringer, hvor græsk kultur og sprog blev udbredt over et kæmpe kæmpe område, 

og Det romerske imperium, der flyttede rundt på hele befolkninger for at udradere nationalstaten og på den måde gøre alt til ROM og så selvfølgelig pavemagten igennem 12 århundreder, og senere det engelske imperium, hvor man sagde at solen aldrig gik ned over imperiet, fordi det var verdensomspændende.

   En af de ting Djævelen fristede Jesus med var at vise Ham alle verdens riger og deres herlighed, og så sige:  »Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.«

Det er netop den fristelse mange mennesker igennem tiderne ikke har kunnet stå for, for hvis de opnår dette, vil de jo opnå en slags gudestatus, hvilket netop  var det djævelen fristede Eva med med syndefaldet til følge.  Det må i parantes bemærkes at Djævelen ikke kunne tilbyde Jesus alle verdens riger hvis ikke han havde magten over dem.

Så er der også homoseksualitet, som efterhånden har opnået en sådan status at de homoseksuelle ikke er tilfredse med at vi ”lader dem i fred” og lader dem leve, som de vil, nej de kræver at vi offentligt anerkender at deres livsstil er god og normal. Og så er der transkønnethed, som er et udtryk for at man ikke vil acceptere det at Gud har besluttet et menneskes køn via de kromosomer Han har tildelt vedkommende, så man pumper børn fulde af hormoner fra de er små, så de ikke opnår den normale overgangsalder, som er bestemt af de kromosomer der findes i hver enkelt celle i deres krop, og ved hjælp af plastikkirugi ”snedkererer” man senere på deres  kroppe for at give indtrykketaf at de er af det køn, som de selv eller deres rådgivere (psykologer) har valgt.

Og så er der ydermere det at Gud sagde til Adam: I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive.«

og i 2. Tess. 3,10:For allerede da vi var hos jer, bød vi jer, at den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden.

De, der rent fysisk er i stand til at udføre et arbejde, og som oven i købet er i stand til at få et arbejde skal (siger Gud) arbejde for føden, men i dag er det i stigende udstrækning således at samfundet via skattesystemet tvinger de arbejdsomme til at brødføde de ugidelige og dovne, og der er endda mange eksempler på at samfundet søger at motivere unge, der nægter at arbejde og i stedet bruger deres tid på kriminalitet på den måde at man sender dem på skattefinansieret ferieophold i Spanien og lignende.


Gud forvirrede sprogene den gang i Babel for at hindre menneskeheden i at blive for stærke, men moderne digital teknologi gør det muligt at producere små håndholdte enheder, så en dansker kan tage til et fremmed land og kommuniker med hvem som helst han møder, på den måde at han taler på dansk til enheden, som så oversætter og via enhedens indbyggede højttaler videregiver det han sagde på lokalsproget.  Menneskeheden har som sagt gjort sit til at modgå og omgøre Guds bestemmelser, men Gud er almægtig, og Han lader ikke stå til ret længe endnu, men heldigvis fik Hans store kærlighed Ham til at gå korsets vej og betale for vor synd, så den, der siger ja til Hans kald til at følge Jesus ikke er bestemt til at blive ramt af Hans vrede. Det har Han fortalt os i 1. Tess. 5,9:For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus.

Efter at Gud havde hentet israel ud fra slaveriet i Ægypten sagde han sådan til dem i 5. mos. 30,19: Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve.

Det samme gælder os: Vi skal vælge livet! Jesus sagde: Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.

Vejen til Faderen (frelse) er den Jesus Kristus, som  Bibelen forkynder, men Jesus advarede om at der hen ad vejen ville/vil blive forkyndt mange falske afarter af Kristus. Ingen af disse fører til Faderen. Derfor har banksterne (som de fortalte Lindsey Williams) arbejdet på at indføre djævelens messias.

Under menupunktet ”2.del” citerede jeg Ef. 6,12 og postulerede at Bauers (Rotschilds) plan blev udtænkt af magter, myndigheder og verdensherskere i dette mørke. Jeg har ikke kendskab til at han skulle have været satanist, men jeg føler mig overbevist om at hans plan var dæmonisk inspireret, for hvem andre end dæmoniske kræfter ville kunne styre og gennemføre en plan, der blev formuleret i 1773 og i realiteten fuldendt i 1913 ved dannelsen af Federal Reserve banken, som giver en lille gruppe mænd økonomi til at bestikke stort set alle indflydelsesrige mennesker  i hele verden. Det lykkedes kun ved at styre folk fra mange forskellige verdensdele til at arbejde sammen imod det samme mål, og det længe før telefon, fax og internet, som gør det let for folk fra som er spredt ud over hele jorden at kommunikere med hinanden. Ud over det, så levede nøglepersonerne i planens udførelse ikke samtidigt. Det komplicerede puslespil, der skulle samles for at føre planen ud i livet over flere generationer, må være samlet af væsener, der eksisterede igennem hele forløbet, som kunne øve indflydelse på lige de rigtige personer på lige de rigtige tidspunkter.

Dannelsen af Federal reserve banken har gjort det muligt for en lille gruppe mænd at få kontrol over så ufattelig mange penge at de kan ”købe” stort set samtlige politikere og meningsdannere, og de har grundlagt CFR (counsil of foreign relations) og Bilderberggruppen, og IMF (verdens valutafonden) hvis mål det er et danne en verdensbank, hvilket jo vil blive en slags super Federal reserve. Derefter vil stort set intet kunne stoppe dem eller begrænse deres magt. Akkurat, som vi har set i USA i de senere år vil de bruge deres magt til at bekæmpe de kristne, og  på et eller andet tidspunkt vil en person udmanøvrere dem alle og overtage den fulde kontrol, og så står vi med det 2. Tess. 2,3 kalder lovløshedens menneske og fortabelsens søn.

Det er ikke hyggelige tanker, men de, der har valgt at følge Jesus, og som holder ud til enden kan heldigvis se frem til at opleve 1000 år, hvor Satan er lagt i lænker og er kastet i afgrunden, og efter disse 10 år venter en evighed sammen med Gud. Det er virkelig værd at holde ud midt i prøvelsen, for de, der holder ud skal opleve det, der står i Åb. 22, 1-5:Og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal, den vælder ud fra Guds og Lammets trone.   I midten, med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt tolv gange, hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene.   Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Men Guds og Lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham,  og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande.   Der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder.

Jesus har fortalt os at levende vand er et billede på Helligånden, så livets vand, der vælder ud fra tronen er Helligånden, som vil slukke tørsten hos enhver der oplever at bo og leve i Guds rige. En evighed under de betingelser er nok alle trængslerne her i vores korte tilværelse værd.

Den næste side jeg vil anbefale dig at gå til har jeg kaldt Satans mål, som du kan komme direkte til ved at klikke her