Home

Antikrists rige (Det store Babylon)

Åb. 12,9:

Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder Djævelen og Satan, og som forfører hele verden – styrtet til jorden, og dens engle blev styrtet ned sammen med den.

Åb. 13,1-4: Og jeg så et dyr stige op af havet; det havde ti horn og syv hoveder og på sine horn ti kroner og på sine hoveder gudsbespottelige navne.  Det dyr, jeg så, lignede en panter, dets fødder var som en bjørns og dets mund som en løves mund, og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke.  Et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren,  og tilbad dragen, der havde givet dyret magten; og de tilbad dyret og sagde: »Hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?«

Da Satan i sin egenskab af overengel blev så imponeret over sin egen skønhed og styrke (han er det mest magtfulde væsen Gud har skabt uden at kopiere sig selv) at det gjorde ham så stolt at han troede at han kunne ”vippe Gud af pinden” og overtage magten.

    Da erfarede han at Gud er magtfuld nok til at selv om han (Satan) havde fået 1/3 af englene med i oprøret, så kastede Gud ham og hans sammensvorne ud af sin himmel og ned i det vi ofte kalder himlen (den øvre atmosfære,  hvor passagerfly flyver), og i de sidste dage op til Jesu genkomst vil han blive forstødt derfra og kastet ned på jorden, her vil han bruge et menneske (Antikrist), som sin håndlanger til at underlægge sig  verden. Ham (Antikrist) giver han hele sin magt, og Antikrist vil bekæmpe Guds sande kirke på to måder: dels ved fysisk forfølgelse, som dragen er et billede på, og dels ved åndelig forførelse, som slangen er et billede på (slangen forførte Eva i paradisets have). Dragen og fysisk forfølgelse virker skræmmende, men husk at slangens bid er lige så dødelig,som dragens bid.

   Antikrist vil selvfølgelig bruge mennesker i sin tjeneste, så vi bør være opmærksomme på mennersker, der i deres handlemåder og gerninger viser at de tjener Guds modstander. Første John. 2,18 fortæller os at der altid har været mange antikrister. Hver af disse antikrister besidder karaktertræk, som viser karaktertræk, som  den endelige Antikrist vil have. Det vil jeg forklare lidt om i en underside her på hjemmesiden.

Lige et par ord om sprog:

hen igennem hjemmesiden har jeg indsat en række  videoer, som er engelsksprogede. Det ideelle ville være at jeg satte danske undertekster på dem alle sammen, men jeg har så mange opgaver at jeg ikke kan overkomme dem alle sammen, og er derfor indtil videre nødt til at sætte min lid til at læserne af hjemmesiden her er dygtige til engelsk, hvilket rigtig mange skandinaver jo er nu om dage.

 

Billedmosaikken herover kan måske nok forekomme lidt voldsom og fantasifuld, men det er et  forsøg på  at gengive billedsproget i Johannes Åbenbaringen.

Vi læser i 2. Pet. 3-4:For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger: »Hvad bliver der af løftet om hans komme?

Johannes Åbenbaringen er en profeti om Jesu endelige sejr, og dom over Antikrists rige, plus selvfølgelig det at Han henter sin brud (den sande kirke) og selv om det er den eneste bog i Bibelen, der starter med at sige at salig er den, der læser bogen og profetien, så sagde Luther at den ikke er værd at læse, og Rick Warren, med sin formålsdrevne kirke med et netværk på 500.000 kirker  siger at det er en afvigelse at studere endetidsprofeti.  Men jeg vil nu alligevel være lydig imod Bibelens helt klare opfordring til at søge indsigt i og forståelse af profetierne.Jeg bør måske lige nævne at jeg har bygget menuen i toppen op så en del af menupunkterne fremkommer, som nedfaldsmenuer når man holder musen hen over et menupunkt. Hjemmesiden er i og for sig et sammenhængende budskab, hvor hver side ender med at man kan klikke på et link, som fører læseren videre til den næste side i beretningen.


Hjemmesiden her  indeholder en del læsestof, men et så stort og vigtigt emne kan ikke behandles seriøst i nogle få overfladiske bemærkninger, og den, der holder af Sandheden  vil være villig til at ofre den nødvendige tid der kræves på at søge efter sandhed i de ting der berører og påvirker os. Jeg har tænkt mig at fokusere på de begivenheder på verdensscenen, som jeg mener har signifikans i forhold til Antikrists rige, men jeg vil samtidig gerne allerede her i begyndelsen vise en undervisning, som helt og holdent er baseret på Bibelens tale, der behandler emnet teologisk,  Den han du se ved at klikke her.

Lige et par ord om indsatte videoklip:

Jeg har hist og pist indsat forklarende videoklip her på hjemmesiden, men formatet er ret småt, underteksterne kan derfor være vanskelige at se, men hvis man sørger for at flytte musen væk fra billedet efter at man har sat videoerne i gang, bliver underteksterne tydeligere. Den næste side jeg vil anbefale dig at læse har jeg kaldt Antikrists rige, og den kan du komme direkte til ved at klikke her.