Home

Vi læser i 2. Pet. 3-4:For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger: »Hvad bliver der af løftet om hans komme?

Johannes Åbenbaringen er en profeti om Jesu endelige sejr, og dom over Antikrists rige, plus selvfølgelig det at Han henter sin brud (den sande kirke) og selv om det er den eneste bog i Bibelen, der starter med at sige at salig er den, der læser bogen og profetien, så sagde Luther at den ikke er værd at læse, og Rick Warren, med sin formålsdrevne kirke med et netværk på 500.000 kirker  siger at det er en afvigelse at studere endetidsprofeti.  Men jeg vil nu alligevel være lydig imod Bibelens helt klare opfordring til at søge indsigt i og forståelse af profetierne.Jeg bør måske lige nævne at jeg har bygget menuen i toppen op så en del af menupunkterne fremkommer, som nedfaldsmenuer når man holder musen hen over et menupunkt. Hjemmesiden er i og for sig et sammenhængende budskab, hvor hver side ender med at man kan klikke på et link, som fører læseren videre til den næste side i beretningen.


Hjemmesiden her  indeholder en del læsestof, men et så stort og vigtigt emne kan ikke behandles seriøst i nogle få overfladiske bemærkninger, og den, der holder af Sandheden  vil være villig til at ofre den nødvendige tid der kræves på at søge efter sandhed i de ting der berører og påvirker os. Jeg har tænkt mig at fokusere på de begivenheder på verdensscenen, som jeg mener har signifikans i forhold til Antikrists rige, men jeg vil samtidig gerne allerede her i begyndelsen vise en undervisning, som helt og holdent er baseret på Bibelens tale, der behandler emnet teologisk,  Den han du se ved at klikke her.

Lige et par ord om indsatte videoklip:

Jeg har hist og pist indsat forklarende videoklip her på hjemmesiden, men formatet er ret småt, underteksterne kan derfor være vanskelige at se, men hvis man sørger for at flytte musen væk fra billedet efter at man har sat videoerne i gang, bliver underteksterne tydeligere. Den næste side jeg vil anbefale dig at læse har jeg kaldt Antikrists rige, og den kan du komme direkte til ved at klikke her.